Mzdové účtovníctvo

 1. Domov
 2. /
 3. Mzdové účtovníctvo

Ušetrite čas a náklady. Zabezpečíme vám externú alebo internú správu miezd. Máme 20 ročnú prax v realizácií mzdových služieb. Našim základným prístupom je kvalitné a diskrétne spracovanie mzdových údajov.

 • Mzdový servis, skoré a kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane
 • Sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi
 • Rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov
 • Včasné a komplexné spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení
 • Rýchle, správne spracovanie a výpočet miezd, odvodov a daní
 • Spracovanie mesačných, štvrťročných výkazov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie
 • Vedenie kompletnej mzdovej agendy, komunikácie s daňovým úradom, poisťovňami, štatistickým úradom
 • Včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov
 • Výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely
 • Výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Pravidelná a včasná úhrada miezd, odvodov a daní
 • Kvalitné softvérové a technické vybavenie
 • Efektívne spracovanie miezd a návrhy pre optimalizácie mzdových procesov

Máme mnohoročné skúsenosti s komplexným spracovaním mzdového účtovníctva. Zachovanie diskrétnosti a kvalitné spracovanie údajov sú našou prioritou. 

Využite výhodné podmienky, flexibilitu našich služieb a vyžiadajte si cenovú ponuku účtovných prác na mieru vašej spoločnosti.