Spracovanie účtovníctva

  1. Domov
  2. /
  3. Spracovanie účtovníctva

Vedenie účtovníctva a miezd zabezpečujeme flexibilne od dodávky externou formou po vykonávanie požadovaných prác v dohodnutom rozsahu u klienta. Externé účtovné práce sú zabezpečované na základe dodaných dokladov, ktoré účtovne spracujeme v stanovených termínoch a poskytneme informácie o vývoji hospodárskeho výsledku alebo dohodnuté prehľady. Cena pri externom spracovaní je stanovená väčšinou podľa počtu spracovaných dokladov. Externá forma spracovania účtovníctva je vhodná pre subjekty, ktoré sa nechcú zaťažovať licenciami, aktualizáciami účtovno-právnych predpisov a zamestnávanie odborníkov je pre spoločnosť vzhľadom na počet dokladov málo efektívne.

V prípade vedenia účtovníctva a miezd u klienta sú doklady spracované v priestoroch klienta a v jeho účtovnom programe. Cena je stanovená na základe rozsahu a charakteru práce. Táto forma spolupráce je vhodná pre spoločnosti, ktoré majú veľké počty dokladov, ktoré by bolo pracné zasielať na externé spracovanie a interný personál zabezpečuje len časť služieb (napr. účtovanie vystavených a došlých daňových dokladov). V tomto prípade efektívne doplníme Váš tím a zabezpečíme odborné vykonanie účtovníckych služieb.

Spôsob alebo kombinácia externého a interného spracovania účtovníctva závisí od rozsahu dokladov a požiadavok na vedenie účtovníctva. Kvalita a odborné vykonanie práce je záväzkom, ktorý zabezpečujeme odborným personálom so 6 až 20 ročnou praxou. Dôkazom je bezchybne vykonávaná práca, ktorá nás baví a ktorou radi prispejeme k vášmu úspechu.

Ceny účtovných služieb sú transparentné a výhodné, ako pre začínajúcich podnikateľov tak i pre stredné a veľké spoločnosti. Cenovou politikou vytvárame pre našich klientov zázemie na ich ďalší rozvoj.

Bezpečnosť našich klientov a správnosť výsledkov je pre nás najvyšia priorita, ktorú môžeme dokladovať našou mnohoročnou prácou. Vedenie účtovníctva realizujeme vrátane kontroly správnosti. Požiadajte nás o kontrolu spracovania vašich účtovných podkladov, radi vám s tým pomôžeme.

Sledujeme legislatívne smerovanie, radi riešime špecifické prípady a vzťahy medzi účtami pre skvalitňovanie dosahovaných výsledkov.

Samozrejmosťou je pre nás kvalitný a často aktualizovaný software, interné procesy, ktoré vám zabezpečia pohodlie a komforné služby.

V neposlednom rade sme komunikatívni, priateľskí a náš prístup Vám umožní byť rýchlo a kvalitne informovaný. Naši klienti sú našimi partnermi , ktorých svojou odbornosťou radi posúvame k výhodným riešeniam.