Účtovnícke služby

V Outsourcingu účtovníctva a mzdovej agendy patríme medzi lídrov v kvalite poskytovaných služieb. Dlhodobo poskytujeme externé spracovanie účtovníctva a miezd, cez ktoré prinášame klientom významné šetrenie nákladov.

Spracovanie účtovných dokladov je zabezpečené korektne a na čas a účtovníctvo poskytujeme s vyššou pridanou hodnotou ako štandardná účtovnícka firma. Dosahujeme to cez špecializáciu naších kolegov, na podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, mzdovú agendu, personalistiku, v neposlednom rade nás účtovnícke práce bavia a je pre nás motivujúce byť niekoľko krokov pred našou konkurenciou.

Spracovanie účtovníctva vo významnej miere prispieva k výkonnosti vašej spoločnosti. Spolupráca s nami vám prinesie kvalitné účtovnícke poradenstvo, optimalizáciu nákladov, rýchly prístup k informáciám, ktoré prispievajú k znižovaniu záťaže a starostí pri optimalizácii nákladov.

Profesionálnosť a diskrétnosť spracovania účtovných a mzdových údajov, korektné daňové náležitosti sú dôležitým základným pilierom našich služieb. Cez vedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva vás odbremeníme od časovej záťaže, evidovania zmien pre daňové povinnosti, dane a odvody.

Využite komplexné služby pre externé účtovníctvo, ktoré poskytujeme v rozsahu podľa individuálnych špecifických požiadaviek.

Výhody, ktoré získate pri spolupráci s našou spoločnosťou:

 • Prvotriedne služby za výhodné ceny
 • Efektívne riešenia na mieru každého klienta
 • Rýchlosť a korektnosť výstupov
 • Flexibilita služieb
 • Kvalitné poradenstvo
 • Optimalizácia procesov a šetrenie nákladov
 • Odborníci s mnohoročnými skúsenosťami, profesionálny servis
 • Rýchle a korektné prenášanie legislatívnych zmien do praxe
 • Komplexné a prehľadné výstupy
 • Kvalitné technické a softvérové vybavenie
 • Prístup k progresívnym riešeniam v oblasti miezd a personalistiky
 • Komplexné spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky

Kontaktujte nás a podľa vašich požiadaviek bude vypracovaná na mieru cena a ponuka účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky.