Kontrola a evidencia dokladov

  1. Domov
  2. /
  3. Personalistika
  4. /
  5. Evidencie a doklady
  6. /
  7. Kontrola a evidencia...

Personálne doklady vedieme s cieľom ľahkej orientácie, komplexného spracovania v zmysle platnej legislatívy.

Personálna agenda je spracovávaná a evidovaná od nástupu zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o pracovnej činnosti a pod.), cez spracovanie dochádzky, evidenciu potrebných dokladov k neprítomnosti na pracovisku zamestnávateľa (priepustky, dovolenkové lístky, PN, OČR), vedenie osobných spisov zamestnancov, ich aktualizácie, evidenciu zmien (pracovných zmluv, výpovede z pracovného pomeru, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy).

Dokumenty sú spracovávané a evidované vrátane podkladov k štatistickým hláseniam a reportingu podľa dohodnutej štruktúry.

Zabezečujeme asistenciu v pracovno – právnej oblasti pri kontrole daňových a štátnych inštitúcií.