Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Mesačný výkaz pre sociálnu poisťovňu

 

Zamestnávateľ je povinný vykazovať do sociálnej poisťovne odvádzanie poistného a príspevkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie prostredníctvom tlačiva – Mesačný výkaz poistného a príspevkov. 
 
Mesačné výkazy poistného a príspevkov obsahujú sumárne informácie týkajúce sa jednotlivých druhov poistenia: NP (nemocenské), SP a  SDS (starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie), IP (invalidné poistenie), PvN (poistenie v  nezamestnanosti), UP (úrazové poistenie), GP(garančné poistenie), RFS (poistné do rezervného fondu solidarity), a to za všetkých zamestnancov spolu, s uvedením sumy úhrady spolu za zamestnancov a spolu za zamestnávateľa. Členenie odvodu poistného za jednotlivých zamestnancov podľa jednotlivých druhov poistného plus na SDS sa uvádza v prílohe k mesačnému výkazu  poistného a príspevkov.
 
Účelom zisťovania je získať prehľad o sumách vybratého poistného podľa jednotlivých druhov sociálneho  poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (SDS), ktoré je potrebné Sociálnou poisťovňou  postúpiť následne dôchodkovým správcovským spoločnostiam, ako aj prehľad o vymeriavacích základoch  zamestnancov na tieto druhy poistenia, resp. SDS (viď prílohu k mesačnému výkazu poistného a príspevkov) v triedení podľa jednotlivých pobočiek Sociálnej  poisťovne.
 


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.