Dohody

Dohoda o hmotnej zodpovednosti, o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, o zmene pracovných podmienok, o brigádnickej práci študentov.