Mzdy a personalistika

Spoločnosti, ktoré majú optimálne nastavené procesy pre mzdy a personalistiku, dosahujú o viac ako 50% vyššiu produktivitu v porovnaní so svojou konkurenciou. Výhodou našich služieb je okrem cenovej výhodnosti, kvality a flexibility najmä pridaná hodnota pri poskytovaní služieb.

V závislosti od aktívnych predmetov činnosti, veľkosti spoločnosti a jej preferencií navrhneme optimalizáciu procesov, ktoré prispejú k nielen odbremeneniu vedenia spoločnosti, ale i umožnia koordinovaný postup s ďalšími oddeleniami firmy.

HR špecialisti vedia, že peniaze na rozvoj ľudských zdrojov sú tou najlepšou dlhodobou investíciou. Je však dôležité taktiež poznať, aký konkrétny prospech prinesú firme tieto investície v krátkodobom horizonte a aký priamy vplyv to prinesie pre budúcoročný rozpočet a stav spločnosti.

Zosúladenie kritérií je možné dosiahnúť cez súbor indikátorov, ktoré určujú optimálnosť procesov v spoločnosti.

Sme pripravení poskytnúť vedomosti a znalosti, aby vaša spoločnosť získala nielen cenovo efektívne a kvalitné služby pre spracovanie miezd a personalistiky, ale taktiež aby tieto služby mali progresívny vplyv na vývoj vašej spoločnosti.

Naším cieľom je, aby mzdy a personalistika i v prípade malých a stredných spoločností bola koncipovaná synergicky nielen vzhľadom na doleuvedený základný rozsah služieb, rýchlu dostupnosť informácií, ale i pre umožnenie rastu spoločnosti, spokojnosti a lojality jej zamestnancov.

Základný súbor poskytovaných činností :

mzdy :

 • výpočet mzdy zamestnancov a sumy k výplate
 • výpočet dane
 • výpočet zrážok zo mzdy a ich evidencievýpočet zákonných odvodov vrátane prehľadov

príprava kompletných tlačových zostáv a výstupov (vrátane špecifických požiadavok klientov) :

 • výplatné pásky, mzdové a evidenčné listy
 • mzdové rekapitulácie
 • prehľad zrážok zo mzdy
 • výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie (vrátane elektronických výstupov do SP, ZP, DÚ)
 • príprava potvrdení, pracovných zmlúv, dohôd a pod.
 • prihláška a odhláška do Sociálnej poisťovne
 • pravidelné daňové hlásenia za jednotlivé časové obdobia
 • štatistiky vyžadovane od Štatistického úradu

personalistika a evidencie zamestnancov:

 • evidencia údajov zamestnancov
 • evidencie profesie, vzdelania zamestnancov
 • sledovanie dovoleniek, zápočtov a súbežných pracovných pomerov
 • sledovanie mimoevidenčných stavov
 • evidencie pracovnej klasifikácie a pracovného zaradenia
 • evidencie priemerov

Mzdy a personálnu agendu spracúvame v celej šírke rozsahu. Ďalšie informácie vám radi poskytneme podľa vašich požiadaviek.

Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. View more
Cookies settings
Prijať
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Prevádzka tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou so sídlom Delta Services s.r.o, K.Adlera 15, 841 02 Bratislava.

Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov,
aplikácií a cookies.

1. Druh spracovávaných údajov
Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami dobrovoľne neposkytnú.
Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie
na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu.

Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou,
tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty.

Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.  

2. Odkazy na iné webové stránky
Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky
sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových,
službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP),
jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas.

Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové,
reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce
nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom
web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom
a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia

Skúsenosť pri návšteve webovej stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

Server využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

* Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies.
Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho
internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

* Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité
aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

4. Povolenie, zakázanie cookies
Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach,
ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov
3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača,
aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies  a vyzýva na ich povolenie.

Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

5. Analýza dát a ich sledovanie
Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie využíva analytický software.
To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné
a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší.
Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. Server nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.

Kontaktujte nás
V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.

Kontakt:
Delta Services s.r.o.,
K.Adlera 15, 841 02 Bratislava
Tel:  00421/911 88 74 53
e-mail: servis@euctovnici.sk

Save settings
Cookies settings