Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Mzdy a personalistika

Spoločnosti, ktoré majú optimálne nastavené procesy pre mzdy a personalistiku, dosahujú o viac ako 50% vyššiu produktivitu v porovnaní so svojou konkurenciou. Výhodou našich služieb je okrem cenovej výhodnosti, kvality a flexibility najmä pridaná hodnota pri poskytovaní služieb.

V závislosti od aktívnych predmetov činnosti, veľkosti spoločnosti a jej preferencií navrhneme optimalizáciu procesov, ktoré prispejú k nielen odbremeneniu vedenia spoločnosti, ale i umožnia koordinovaný postup s ďalšími oddeleniami firmy.
 
HR špecialisti vedia, že peniaze na rozvoj ľudských zdrojov sú tou najlepšou dlhodobou investíciou. Je však dôležité taktiež poznať, aký konkrétny prospech prinesú firme tieto investície v krátkodobom horizonte a aký priamy vplyv to prinesie pre budúcoročný rozpočet a stav spločnosti.
 
Zosúladenie kritérií je možné dosiahnúť cez súbor indikátorov, ktoré určujú optimálnosť procesov v spoločnosti.

Sme pripravení poskytnúť vedomosti a znalosti, aby vaša spoločnosť získala nielen cenovo efektívne a kvalitné služby pre  spracovanie miezd a personalistiky, ale taktiež aby tieto služby mali progresívny vplyv na vývoj vašej spoločnosti. 
 
Naším cieľom je, aby mzdy a personalistika i v prípade malých a stredných spoločností bola koncipovaná synergicky nielen vzhľadom na doleuvedený základný rozsah služieb, rýchlu dostupnosť informácií, ale i pre umožnenie rastu spoločnosti, spokojnosti a lojality jej zamestnancov.
 
Základný súbor poskytovaných činností :  
 
mzdy :  

výpočet mzdy zamestnancov a sumy k výplate

výpočet dane

výpočet zrážok zo mzdy a ich evidencievýpočet zákonných odvodov vrátane prehľadov 


príprava kompletných tlačových zostáv a výstupov (vrátane špecifických požiadavok klientov) : výplatné pásky

mzdové a evidenčné listy

mzdové rekapitulácie

prehľad zrážok zo mzdy

výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie (vrátane elektronických výstupov do SP, ZP, DÚ)

príprava potvrdení, pracovných zmlúv, dohôd a pod.

prihláška a odhláška do Sociálnej poisťovne

pravidelné daňové hlásenia za jednotlivé časové obdobia

štatistiky vyžadovane od Štatistického úradu

 
 
personalistika a evidencie zamestnancov:

evidencia údajov zamestnancov
evidencie profesie, vzdelania zamestnancov
sledovanie dovoleniek, zápočtov a súbežných pracovných pomerov
sledovanie mimoevidenčných stavov
evidencie pracovnej klasifikácie a pracovného zaradenia 
evidencie priemerov


Mzdy a personálnu agendu spracúvame v celej šírke rozsahu. Ďalšie informácie vám radi poskytneme  podľa vašich požiadaviek.  


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.