Novela o výpočte odvodov pre SZČO

Zmena výpočtu odvodov pre SZČO od júla 2013

Každej povinne poistenej SZČO sa od začiatku roka 2013 dotklo niekoľko zmien a tie pokračujú aj od júla 2013.

Na začiatku roka 2013 bola upravená výška maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu do sociálnej poisťovne, následne taktiež zvýšené minimálne zdravotné odvody. Od júla 2013 samostatne zárobkovo činné osoby sú v zmysle pripravenej legislatívy povinné upraviť výpočet vymeriavacieho základu a to konkretne pripočítaním sociálnych a zdravotných odovodov a
uplatením nového koeficienta, ktorým sa delí základ dane.

Podľa stanovísk úradov, koeficient sa bude znižovať, v roku 2013 je to zníženie z 2 na 1,9 a v roku 2015 sa predpokladá jeho ďalšie zníženie tesne pod hranicou 1,5. Neznamená to však, že SZČO zaplatia menej na odvodoch. V prepočte si SZČO na základe legislatívy priplatia po júli 2013 36 Eur pri daňovom základe 10-tisíc eur. Pre SZČO je pozitívne, že v roku 2012 neboli povinné platiť povinné odvody, ak nepresiahli príjmy cca 4078 Eura, v od júla 2013 sa sociálne odvody nebudú platiť, ak SZČO bez odpočítania výdavkov nedosiahne príjem 4716 Eur (t.j. 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu 393 Eur)

Od júla si SZČO vypočítajú vymeriavací základ na účely výpočtu sociálnych odvodov ako súčet čiastkového základu dane z príjmov, sociálnych odvodov a zdravotných odvodov vedelený spomenutým koeficientom 1,9. Ak potrebujete ďalšie informácie prosím napíšte nám a radi Vám poradíme.