Outsourcing miezd

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Outsourcing miezd

Pri outsourcingu miezd poskytujeme komplexnú šírku servisu poskytovaných služieb, ktorá presahuje štadnard väčšiny spoločností na Slovensku. Ušetrite náklady za mzdový personál, účtovníčky, komplexný systém pre spracovanie miezd.

Dôkazom efektívnosti mzdového outsourcingu sú veľké spoločnosti, ktoré majú vysoké nároky na efektivitu, kvalitu a procesy a tým posilňujú svoju výkonnosť a stabilitu.

Takýmto príkladom je práve mzdový outsourcing a firmy, ktoré ho veľmi často využívajú, ako sú napr. Coca Cola, Scania, Austrian Airlines, OBI, Bauhaus a mnoho ďalších.

Vzrastajúci trend mzdového outsourcingu potvrdzuje, že externé spracovanie miezd sa trvalo zaradilo medzi moderné nástroje riadenia firmy akejkoľvek veľkosti. Dôležitosť tohto faktu sa v súčasnej ekonomickej situácií len viac zvýrazňuje.

Kontaktujte nás pre vypracovanie ponuky a presvedčíte sa o výhodách mzdového outsourcingu.