Outsourcing miezd

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Outsourcing miezd

Pri outsourcingu miezd poskytujeme komplexnú šírku servisu poskytovaných služieb, ktorá výrazne presahuje štandard kvality na Slovensku. Ušetrite náklady za mzdovú agendu, ktorá je náročná na časté legislatívne zmeny, technicko personálne vybavenie potrebné pre spracovanie v celej šírke všetkých zákonných povinnosti odborne, včas a presne.

Dôkazom efektívnosti mzdového outsourcingu sú rôzne veľké spoločnosti, ktoré majú vysoké nároky kvalitu, efektívne procesy a tým posilňujú svoju výkonnosť a stabilitu. Takýmto príkladom je práve mzdový outsourcing a firmy, ktoré ho veľmi často využívajú, ako sú napr. Scania, Austrian Airlines, OBI, Bauhaus ako aj mnoho ďalších stredných a menších spoločností.

Vzrastajúci trend mzdového outsourcingu potvrdzuje, že externé spracovanie miezd sa trvalo zaradilo medzi moderné nástroje riadenia firmy akejkoľvek veľkosti. Dôležitosť tohto faktu sa v súčasnej hospodársko ekonomickej situácií len viac zvýrazňuje.

Kontaktujte nás pre vypracovanie ponuky a presvedčíte sa o výhodách a kvalite naších služieb mzdového outsourcingu.