Výpoveď zo strany zamestnanca

  1. Domov
  2. /
  3. Personalistika
  4. /
  5. Výpovede
  6. /
  7. Výpoveď zo strany...

§ 67 Zákonníka práce

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Čo sa týka výpovede zo strany zamestnanca, môže ju podať aj v ochrannej dobe (počas PN či tehotenstva…)
Podmienkou je samozrejme, aby bola napísaná a doručená.

Takisto pri výpovedi danej zamestnancom musí byť dodržaná výpovedná doba vyplývajúca zo zákona (§62 Zákonníka práce)