Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Výpočet miezd

 

Prehľad pojmov pre výpočet čistej mzdy a príjmu zamestnanca (výpočet platu):
 
Hrubá mzda – príjem zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci
Poistné na SP a ZP – povinné odvody, ktoré platí zamestnanec do fondov sociálnej a zdravotnej poisťovne
Základ dane – časť mzdy, ktorá podlieha dani z príjmu ( hrubá mzda mínus odvody)
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – časť mzdy, ktorá je oslobodená od platenia dane
Zdaniteľná mzda – suma, z ktorej sa vypočíta 19% daň (hrubá mzda mínus odvody mínus nezdaniteľná časť)
Preddavok na daň z príjmov – daň, ktorú má zamestnanec zaplatiť v príslušnom mesiaci
Daňový bonus – suma, o ktorú sa môže znížiť vypočítaná daň na každé vyživované dieťa
Čistá mzda – mzda po odpočítaní odvodov a preddavku na daň zníženého o daňový bonus
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – náhrada príjmu, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi počas prvých desiatich dní dočasnej PN
Príjem zamestnanca – čistá mzda + náhrada príjmu 
Minimálna mzda - predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu. Jej výška sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Nevzťahuje sa ale na osoby, ktoré pracujú na základe dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). 
 


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.