Vedenie podvojného účtovníctva

 1. Domov
 2. /
 3. Spracovanie účtovníctva
 4. /
 5. Účtovné sústavy
 6. /
 7. Vedenie podvojného účtovníctva

Pre všetky spoločnosti, ktoré sú zapísané v ORSR, je zo zákona povinné vedenie podvojného účtovníctva. Zabezpečujeme účtovanie podvojného účtovníctva firmám, právnickým osobám, platcom ale i neplatcom DPH. Na účtovanie využívame moderné softwarové vybavenie.

Pri spracovaní podvojného účtovníctva poskytujeme našim klientom komplexné služby, z ktorých vyberáme :

 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnými zákonmi a predpismi
 • spracovanie, zaúčtovanie dokladov, posúdenie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • vedenie evidencie majetku
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • mesačné prehľady
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • spracovanie a vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

Cena za podvojné účtovníctvo je stanovená podľa rozsahu poskytnutých služieb. Ponúkame Vám komplexné služby vrátane spracovania miezd. Kontaktujte nás a zašleme ponuku spracovanú podľa Vášho požiadania.