Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Odstupné a jeho výpočet

 

Odstupné a jeho výpočet
 
Ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z dôvodov podľa §63 ods.1 a) alebo b), zamestnancovi patrí odstupné v sume minimálne dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Odstupné dostáva vyplatené v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, má právo na odstupné v sume minimálne trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.
 
Priemerný zárobok sa zisťuje podľa §134 ZP, kde „Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období“, čiže zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu za kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Ak zamestnanec v takomto období nepracoval, použije sa pravdepodobný zárobok vypočítaný zo mzdy, ktorú by zamestnanec zrejme dosiahol. 
 
Príklad: 
Pani Šťastná pracovala u jedného zamestnávateľa 7 rokov. Jej pracovný čas bol 40 hod týždenne. Z dôvodu nadbytočnosti dostala výpoveď v zmysle §63 ods.1 b). Vznikol jej nárok na trojmesačné odstupné, ktoré jej bude vyplatené v májovej výplate 2012. Priemerný hodinový zárobok k 1.5.2012 je vo výške  2,67€.
Priemerný hodinový zárobok                                         2,6751€
Pracovný čas                                                                  40 hodín týždenne
Priemerný počet hodín pripadajúci na 1 mesiac             173,92 hodín
Priemerný mesačný zárobok zamestnankyne                2,6751 x 173,92 = 465,25€
Odstupné zamestnankyne                                             3 x 465,25€ = 1395,75€


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.