Priemerný pracovný čas

Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na 1 mesiac vypočítame takto:

priemerný počet dní v roku je 365,25;

priemerný počet týždňov v roku je 365,25 : 7 = 52,1786 týždňa;
priemerný počet týždňov v jednom mesiaci je 52,1786 : 12 = 4,3482 týždňa;
pri týždennom fonde pracovného času 40 hodín je priemerný počet hodín pripadajúcich na 1 mesiac 4,3482×40 = 173,928 hodín, po zaokrúhlení 174 hodín