Vzdelávanie pracovníkov, rozvoj ľudských zdrojov

  1. Domov
  2. /
  3. Personalistika
  4. /
  5. Vzdelávanie pracovníkov, rozvoj...

Vzdelávanie zamestnancov je cieľavedomý proces, v ktorom si zamestnanec osvojuje odborné, praktické a teoretické vedomosti a techniky duševnej práce, ktoré zvyšujú jeho pracovný komfort. Kvalifikácia definuje tzv. hard skills pre dané pracovné miesto a vzdelanie bližšie špecifikuje stupeň dokončenia školského vzdelania a rozsah vedomostí.
Úspešné vzdelávanie obsahuje fázu identifikovania potrieb, plánovania, realizácie a zloženia skúšok, certifikácie.