Mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu

V súčasnosti v SR evidujeme tieto zdravotné poisťovne:

24 – Dôvera zdravotná poisťovňa
25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP)
27 – UNION zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ má povinnosť mesačne predkladať výkaz o platení preddavkov príslušnej zdravotnej poisťovni. Predkladá ho na tlačive vydanom touto zdravotnou poisťovňou. Výkaz odovzdáva do 3 dní odo dňa splatnosti.

V prípade, že má zamestnávateľ povinnosť platiť preddavky poistného za viac ako 2 zamestnancov do jednej zdravotnej poisťovne, zasiela mesačné výkazy elektronicky.