Evidencie a doklady

  1. Domov
  2. /
  3. Personalistika
  4. /
  5. Evidencie a doklady

V tejto časti nájdete informácie o zápočtových listoch zamestnancov, o tom, čo musia obsahovať, o registračných listoch fyzickej osoby a termínoch prihlásenia a odhlásenia zamestnancov do registra a tiež voči komu má zamestnanec a zamestnávateľ oznamovacie povinnosti.