Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Denný vymeriavací základ (DVZ)

 

Výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) - používa sa napríklad na  určenie výšky nemocenskej dávky.
 
Základom na určenie výšky náhrady príjmu je denný vymeriavací základ, ktorý sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní tohto obdobia, zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor.
 
Vymeriavací základ pre zamestnanca je jeho hrubý príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období.
 
Príklad:
Pani Veselá je zamestnaná, teda aj nemocensky poistená od 1.3.2009. V máji 2011 ochorela a bola 8 dní práceneschopná. Rozhodujúcim obdobím je v tomto prípade pre ňu rok 2010. Vymeriavacie základy sú vlastne jej hrubé príjmy z jednotlivých mesiacov. Počet dní rozhodujúceho obdobia je 365.
Čiže DVZ = (HM(jan) + HM(feb) + HM(mar) + … + HM(dec)) / 365
 
Náhradu príjmu pri dočasnej PN poskytuje zamestnávateľ. Poskytuje ju od prvého, najdlhšie však do desiateho dňa dočasnej PN.
Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni.
Za 1. až 3. kalendárny deň dostane zamestnanec 25% denného vymeriavacieho základu, za 4. až 10. deň dostane 55% denného vymeriavacieho základu.
 
V prípade dlhšieho trvania dočasnej PN vypláca dávku nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa.


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.