Účtovné sústavy

  1. Domov
  2. /
  3. Spracovanie účtovníctva
  4. /
  5. Účtovné sústavy

Účtovná jednotka vedie účtovníctvo v účtovnej sústave podvojného účtovníctva, alebo ak mu to umožňuje zákon, v sústave jednoduchého účtovníctva.

Sústava podvojného účtovníctva je preferovaná vzhľadom na vernejšie zobrazenie hospodárských operácií počas účtovného obdobia. Podvojné účtovníctvo môžu viesť všetky účtovné jednotky t.j. fyzické alebo právnické osoby.

Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v Zákone o účtovníctve a taktiež je povinná dodržať termín prechodu a ďalšie povinnosti určené zákonom a príslušnými predpismi.