Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Výpočet priemerného zárobku

 

Výpočet priemerného hodinového zárobku (výpočet priemernej hodinovej mzdy):
 
Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Je definovaný v §134 Zákonníka práce č. 311/2011 Z.z., kde „Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.“ Jedná sa teda len o mzdu za dni, keď zamestnanec pracoval. Vypočíta sa tak, že hrubá mzda zúčtovaná v rozhodujúcom období sa vydelí počtom odpracovaných hodín v rozhodujúcom období. Na základe definície mzdy v §118 ods.2 sa jedná len o hrubé mzdy, bez náhrad. Priemerný zárobok je určený vždy z predošlého štvrťroku  a jeho čiastka sa použije vždy v aktuálnom štvrťroku.
 
Priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely sa zisťuje vždy k 1.dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak ZP neustanovuje inak.
 
Výpočet priemernej mesačnej mzdy (výpočet priemerného mesačného zárobku):
 
Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov musí použiť priemerný mesačný zárobok, postupuje sa tak, že priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca.
 


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.