Výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne

 1. Domov
 2. /
 3. Mzdové účtovníctvo
 4. /
 5. Výpočet odvodov do...

Verejné zdravotné poistenie u nás vykonávajú zdravotné poisťovne.
V súčasnosti v SR evidujeme tieto zdravotné poisťovne:

 • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa
 • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • 27 – UNION zdravotná poisťovňa

Odvody poistného vyplývajú z § 11 Zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

Povinnosťou zamestnávateľa je vypočítať, vykázať a zaplatiť preddavok na poistné zo skutočne zarobeného príjmu zamestnanca v konkrétnom mesiaci.

Od 1.1.2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok. Jeho výška je 32,81 Eur za celý mesiac. Ak je odvod menší, rozdiel musí doplatiť zamestnanec (nedochádza k navýšeniu odvodov zamestnávateľa)

Zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu (študenti, dôchodcovia), ZŤP a SZČO tento minimálny preddavok platiť nemusia.

Sumy preddavkov na poistné musí každý platiteľ platiť každý mesiac v určených lehotách do zdravotnej poisťovne.
Práve z tohto poistenia sa platí vyšetrenie u lekára, rôzne preventívne prehliadky, v prípade nemoci sa z tohto poistenia prepláca určitá výška sumy predpísaných liekov určených na liečbu, rôzne liečenia, rehabilitačné pobyty, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a podobne.

Pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne (výpočet zdravotného poistenia) môžete použiť nasledujúcu tabuľku:

Sadzby poistného na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu

 • Platiteľ Sadzba
 • Zamestnanec 4% z VZ
 • Zamestnávateľ 10% z VZ

Minimálny vymeriavací základ pre rok 2023 je 605,50 Eur.