Mzdové poradenstvo

 1. Domov
 2. /
 3. Mzdové poradenstvo

Outsourcingom miezd šetríme klientom vysokú mierov nákladov, ktoré dosahujú v niektorých prípadoch 75%. Mzdová a personálna agenda nás baví a sme radi, ak môžeme prinášať riešenia k prospechu klientov.

V rámci ďalších služieb poskytujeme mzdové, personálne poradenstvo, kde patrí napr.:

 • Príprava daňových priznaní (daň z príjmov zo závislej činnosti)
 • Analýza, poradenstvo pre mzdové a finančné procesy
 • Riešenia pri reorganizáciách
 • Vytvorenie kontrolných mechanizmov

Na základe rozsahu spolupráce sme pripravení poskytnúť poradenstvo pre funkčné odmeňovanie, správne ohodnotenie vašich zamestnancov a kolegov. Na základe zistených faktov vám navrhneme procesy, ktoré prinesú spokojnosť a rozvoj pracovníkov, posilnenie vašej spoločnosti.

Mzdové a personálne poradenstvo

Ľudské zdroje sú kapitál, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie faktory úspechu spoločnosti. Systematickou prácou, prehlbovaním odbornosti a pracovných zručností zvýšite nielen efektivitu, ale najmä podporíte silu spoločnosti na trhu.

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi v SR a ČR pre rozvoj ľudských zdrojov. Pri spolupráci s našou spoločnosťou získavate prístup k nadštandardne kvalitným, efektívnym a na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré prispejú k zlepšeniu výsledkov zamestnancov a celej vašej spoločnosti. Výber z poskytovaných služieb z oblasti personálneho manažmentu a poradenstva:

 • Funkčné odmeňovanie a personálny rozvoj pracovníkov
 • Hodnotenie pracovníkov a ich výkonu vzhľadom na špecifikáciu požiadaviek na pracovné miesto
 • Talent manažment, komunikačná inteligencia, zážitkové vzdelávanie.
 • Programy pre rozvoj pracovných skupín.

Využite hlavnú výhodu programov, ktoré sú postavené na efektivite ich zavedenia do praxe, zvýšeniu výkonnosti vašej spoločnosti a spokojnosti zamestnancov.