Platba odvodov a zdravotného poistenia

Zamestnávateľ je povinný vypočítať poistné (na zdravotné i sociálne poistenie) z vymeriavacieho základu zamestnanca, zraziť poistné a zaplatiť ho za zamestnanca aj za zamestnávateľa v deň určený na výplatu príjmov, ak je určený výplatný termín.

Ak je výplata rozložená na rôzne dni, poistné sa odvádza v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný mesiac.

Ak nie je určený výplatný termín, poistné sa uvádza prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí výplatného obdobia ukončeného v predchádzajúcom mesiaci.