Mesačné výkazy

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Mesačné výkazy

V tejto časti môžete nájsť informácie o mesačných výkazoch pre sociálnu poisťovňu, ktoré je povinný vykazovať každý zamestnávateľ . Nájdete informácie, čo tieto výkazy obsahujú a tiež, kedy je potrebné dané výkazy zasielať elektronicky.
Od 1.1. 2012 vznikla zamestnávateľom nová povinnosť – Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti posielať za každý kalendárny mesiac.