Ročné zúčtovanie

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Ročné zúčtovanie

V tejto sekcii nájdete užitočné informácie týkajúce sa ročného zúčtovania zdravotného poistenia a tiež ročného zúčtovania dane.
Na základe novely zákona č. 580/2004 Z.z. ročné zúčtovanie poistného vykonávajú zdravotné poisťovne.

Ročné zúčtovanie dane z príjmov alebo daňové priznanie sa vykonáva podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov.