Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Výpočet náhrad miezd

 

Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN:
Niektorí zamestnanci tento výpočet nesprávne nazývajú výpočet mzdy počas PN. 
 
Náhradu príjmu pri dočasnej PN poskytuje zamestnávateľ. Poskytuje ju od prvého, najdlhšie však do desiateho dňa dočasnej PN. 
Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni. Za 1. až 3. kalendárny deň dostane zamestnanec 25% denného vymeriavacieho základu, za 4. až 10. deň dostane 55% denného vymeriavacieho základu.
V prípade dlhšieho trvania dočasnej PN vypláca dávku nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa.
 
Výpočet náhrady mzdy za dovolenku:
 
Na výpočet náhrady mzdy za dovolenku (často niektorými zamestnancami nazývanej vypočet mzdy počas dovolenky) , za sviatok, pri prekážkach v práci sa používa priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. 
Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. 
Je definovaný v §134 Zákonníka práce č. 311/2011 Z.z., kde „Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.“
 
Za čerpanie dovolenky zamestnanec dostane 100% priemerného zárobku.
 
Výpočet mzdy za prácu nadčas:
 
Podľa § 121 Zákonníka práce mzda za prácu nadčas závisí od toho, či je to práca s rizikom alebo bez rizika, nočná práca alebo práca za sťažených podmienok alebo počas sviatkov. V závislosti od typu práce sa pohybuje príplatok od 25 % do 50% priemerného zárobku. 
 
Za prácu nadčas je možné si so zamestnávateľom dohodnúť náhradné voľno. Ak sa tak dohodnete, v tomto prípade na mzdové zvýhodnenie už nemáte nárok. Náhradné voľno je potrebné vyčerpať do troch mesiacov.
 


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.