Výpočet náhrad miezd

Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN

Niektorí zamestnanci tento výpočet nesprávne nazývajú výpočet mzdy počas PN.

Náhradu príjmu pri dočasnej PN poskytuje zamestnávateľ. Poskytuje ju od prvého, najdlhšie však do desiateho dňa dočasnej PN.
Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni. Za 1. až 3. kalendárny deň dostane zamestnanec 25% denného vymeriavacieho základu, za 4. až 10. deň dostane 55% denného vymeriavacieho základu.
V prípade dlhšieho trvania dočasnej PN vypláca dávku nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa.

Výpočet náhrady mzdy za dovolenku

Na výpočet náhrady mzdy za dovolenku (často niektorými zamestnancami nazývanej vypočet mzdy počas dovolenky) , za sviatok, pri prekážkach v práci sa používa priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok.
Je definovaný v §134 Zákonníka práce č. 311/2011 Z.z., kde „Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.“

Za čerpanie dovolenky zamestnanec dostane 100% priemerného zárobku.

Výpočet mzdy za prácu nadčas

Podľa § 121 Zákonníka práce mzda za prácu nadčas závisí od toho, či je to práca s rizikom alebo bez rizika, nočná práca alebo práca za sťažených podmienok alebo počas sviatkov. V závislosti od typu práce sa pohybuje príplatok od 25 % do 50% priemerného zárobku.

Za prácu nadčas je možné si so zamestnávateľom dohodnúť náhradné voľno. Ak sa tak dohodnete, v tomto prípade na mzdové zvýhodnenie už nemáte nárok. Náhradné voľno je potrebné vyčerpať do troch mesiacov.