Pracovnoprávne priemery

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Pracovnoprávne priemery

V tejto časti nájdete informáciu o tom, aký je správny výpočet priemerného zárobku (priemernej mzdy) a na čo sa používa.

Tiež môžete nájsť informácie o výpočte a použití denného vymeriavacieho základu.

Nájdete tu aj niekoľko konkrétnych príkladov a oboznámite sa s výpočtom priemerného týždenného pracovného času.