Personalistika

 1. Domov
 2. /
 3. Personalistika

V oblasti mzdovej a personálnej agendy ponúkame flexibilitu a širokú škálu služieb, ktorých spoločným menovateľom je pridaná hodnota a efektivita. V rámci personalistiky vám zabezpečíme činnosti od vykonávania čiastkových služieb pre jednotlivé oddelenia, po kompletnú správu personálneho oddelenia.

Personálna administratíva

Stručný výber zo zabezpečovaných činností:

 • administratíva spojená s nástupom, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o ukončení pracovného pomeru)
 • ohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, manažment rôznych druhov pracovných zmlúv, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovnej zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, výpovede, vystavenie zápočtových listov zamestnancov a ďalšie
 • evidencia a aktualizácia stavu zamestnancov, vedenie osobných spisov pre zamestnancov
 • zabezpečovanie oznamovacích povinností do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, registračné listy fyzickej osoby, vedenie agendy vo vzťahu k doplnkovým dôchodkovým poisťovniam, inštitúciám v súlade s aktuálnymi zákonmi
 • monitoring a rýchle aplikovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov
 • kontrola a evidencia dokladov vo vzťahu k neprítomnosti zamestnancov na pracovisku (PN, OČR, dovolenkové lístky, priepustky)
 • spracovanie podkladov k štatistickým hláseniam a správam vytváranie ďalších personálnych dokumentov podľa požiadavok
 • Zefektívnite personálnu agendu vašej spoločnosti a využite výhody našich služieb. Odbremeníme vás od nákladov a časovej náročnosti spojenou s vedením mzdovej a personálnej agendy. Rozsah poskytnutých služieb závisí od individuálnych požiadaviek klientov.

Kontaktujte nás a pripravíme vám ponuku služieb na mieru vašej spoločnosti.