Spracovanie miezd

Oslovte odborníkov na spracovanie miezd a garantujeme, že ušetríte. Navyše získate vyššiu kvalitu a partnera, ktorý prevezme viac ako 80% vašich povinností so mzdami a kvalitne a komplexne spracuje mzdové účtovníctvo.

Úspešné spoločnosti často investujú do svojích rozhodnutí, aby zabezpečili správnosť rozhodnutí, zvyšovanie finančnej výkonnosti a konkurencieschopnosti. Ak rozhodnutie vykonajú, tak ho ďalej prehodnocujú. Ak na rozhodnutí napriek tomu roky trvajú, tak si môžete byť istí, že majú na to dobrý dôvod. Práve týmto príkladom je mzdový outsourcing.

Spracovanie miezd v našej spoločnosti je založené na profesnej špecializácii a vyčlenení odborníkov, ktorí sa venujú výlučne a detailne len mzdovej agende.

Okrem pravidelného spracovania mzdového účtovníctva vám zabezpečíme služby, medzi ktoré patria:

  • realizácia všetkých platieb a administrácia zvereneckého účtu
  • poradenstvo v pracovnoprávnej, mzdovej a daňovej oblasti pre vedenie spoločnosti, HR oddelenie, zamestnancov
  • zastupovanie pred úradmi a prevzatie komunikácie so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, Daňovým úradom, Úradom práce
  • rýchle a efektívne procesy pre mzdy a personalistiku, zavádzanie legislatívnych zmien do praxe
  • rýchly prístup k dátam, k výplatným páskam
  • nastavenie modelov pre funkčné odmeňovanie a motivovanie zamestnancov

Máme mnohoročnú prax so spracovaním miezd. Vyžiadajte si cenovú ponuku pre vašu spoločnosť podľa vašich potrieb.