Kontakt

 1. Domov
 2. /
 3. Kontakt

Ľubica Zvardoňová
riaditeľ spoločnosti Delta Partners
s.r.o.Karola Adlera 15
841 02 Bratislava 
tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@euctovnici.sk

korešpondenčná adresa: 
Delta Partners s.r.o.
P.O.Box 6 
844 06 Bratislava  

pobočky: Trenčín, Dolný kubín  

  Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. View more
  Cookies settings
  Prijať
  Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Prevádzka tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou so sídlom Delta Services s.r.o, K.Adlera 15, 841 02 Bratislava.

  Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov,
  aplikácií a cookies.

  1. Druh spracovávaných údajov
  Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami dobrovoľne neposkytnú.
  Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie
  na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu.

  Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou,
  tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty.

  Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.  

  2. Odkazy na iné webové stránky
  Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky
  sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
  Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť nenesie akúkoľvek
  zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

  3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
  Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových,
  službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP),
  jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas.

  Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové,
  reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce
  nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

  Čo je „cookie“?
  „Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom
  web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom
  a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia

  Skúsenosť pri návšteve webovej stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

  Server využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

  * Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies.
  Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho
  internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

  * Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité
  aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

  4. Povolenie, zakázanie cookies
  Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach,
  ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

  Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov
  3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača,
  aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies  a vyzýva na ich povolenie.

  Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

  5. Analýza dát a ich sledovanie
  Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie využíva analytický software.
  To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné
  a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší.
  Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. Server nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.

  Kontaktujte nás
  V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.

  Kontakt:
  Delta Services s.r.o.,
  K.Adlera 15, 841 02 Bratislava
  Tel:  00421/911 88 74 53
  e-mail: servis@euctovnici.sk

  Save settings
  Cookies settings