Daňové tlačivá

Na tejto podstránke nájdete daňové tlačivá pre daňové priznania z dane z príjmov za rok 2012.

Odporúčame pred svojpomocným vyplnením sa pozorne oboznámiť s poučením daňového úradu na vyplnenie daňového priznania, s aktuálnou legislatívou a venovaním dostatočného času, aby ste daňové tlačivá vyplnili bez chýb. Na podstránke Ako vyplniť daňové priznanie uvádzame časté chyby, ktoré daňový úrad dlhodobo eviduje pri svojpomocne vyplnených priznaniach.

Ak preferujete odbremenenie od spracovania daňového priznania, sme k dispozícii vrátane daňového poradenstva. 

Súbory na stiahnutie

Daňové priznanie FO (typ A)
K dani z príjmov FO, s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov