Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Výpočet sociálneho poistenia

 

Odvod poistného na sociálne poistenie a výpočet odvodov do SP vyplýva z § 128 Zákona č.461/2003 Z.z. o Sociálnom poistení
 
Sociálne poistenie sa člení podľa zákona o sociálnom poistení na:
nemocenské poistenie - pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva
 
dôchodkové poistenie  - starobné - na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
                                     - invalidné - pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia
 
úrazové poistenie - pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania
 
garančné poistenie - pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 
poistenie v nezamestnanosti - poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti
 
poistenie do rezervného fondu solidarity – v prípade finančných problémov na niektorom základnom fonde by Sociálna poisťovňa vyplácala jednotlivé dávky
 
Platiteľmi jednotlivých druhov poistenia sú zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba, štát a Sociálna poisťovňa. Za zamestnanca odvádza poistné zamestnávateľ a za štát odvádza poistné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
od 1. januára 2014 na výpočet odvodov do sociálnej poisťovne (neformálne nazývané výpočet sociálneho poistenia) môžete využiť nasledujúcu tabuľku platenia poistného:  
 
  zamestnanec % zamestnanec max. vymeriavaci základ zamestnávateľ%  zamestnávateľ max. vymeriavaci základ SZČO % SZČO max. vymeriavaci základ 
Nemocenské
poistenie
1,4%
4025,00
1,4% 4025,00 4,4% 4025,00*
Dôchodkové poistenie/starobné 4% 4025,00 14% 4025,00 18% 4025,00*
Dôchodkové poistenie/invalidné 3%** 4025,00 3%** 4025,00 6%** 4025,00*
Poistenie v nezamestnanosti 1% 4025,00 1%*** 4025,00    
Garančné poistenie     0,25% 4025,00    
Úrazové poistenie      0,8% **** bez obmedzenia    
Rezervný fond     4,75% 4025,00 4,75% 4025,00*
 
*  Pre SZČO je min. vymeriavací základ pre nemocenské, dôchodkové poistenie a rezervný fond 402,50 Eur.

** Invalidné poistenie neplatí poistenec po priznaní predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku, ktorý je dôchodkovo poistený. Rovnako v tomto prípade neplatí poistné ani zamestnávateľ. 
 
 
*** Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, v predčasnom starobnom dôchodku,invalidnom dôchodku s viac ako 70%-ným poklesom schopnosti vykonávať prácu, v invalidnom dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo verejných činiteľov  
podľa osobitých predpisov napr. zákona č. 154/2001 Z. z. a ďalších predpisov.
 
**** V období do 31. decembra 2017 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.
 
Novelou zákona o sociálnom positení s účinnosťou k 1.1. 2011 sa suma všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) mení každoročne vždy k 1.1. kalendárneho roku v zbierke zákonov  a vydá ju MPSVaR SR podľa údajov štatistického úradu SR. Táto zmena sa prvykrát uplatnila v roku 2012. 
 
Minimálny vymeriavací základ pre výpočet sociálnych odvodov je od 1.1.2010 zrušený.
Maximálny vymeriavací základ je stanovený rozdielnou sumou pre jednotlivé druhy poistného (údaje v  tabuľke).
 


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.