Výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne

Verejné zdravotné poistenie u nás vykonávajú zdravotné poisťovne.
V súčasnosti v SR evidujeme tieto zdravotné poisťovne:

  • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa
  • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • 27 – UNION zdravotná poisťovňa

V novembri 2012 parlament odsúhlasil novelu zákona o zdravotnom poistení,ktorá prináša zmeny v platbe za pracujúcich poistencov. Hlavnou zmenou je, že štát zaplatí zdravotné poistenie len v prípade ak pracujúci poistenci budú mať mesačný vymeriavací základ zo zárobkovej činnosti nižší ako 243,2 euro. Vymeriavací základ z tejto sumy pri 14-percentnej sadzbe poistného je vo výške 34 eur.

Od roku 2013 pracujúci študenti, dôchodcovia, ženy, ktoré poberajú rodičovský príspevok a ich ročný príjem presiahne hranicu 15- násobku sumy životného minima (2 918,7 euro) si budú musieť samostatne platiť zdravotné odvody.

Odvody poistného vyplývajú z § 11 Zákona č.580/2004 Z.z. O zdravotnom poistení.

Zdravotné poistenie musí platiť zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO, doborovoľne nezamestnané osoby, štát. Sumy preddavkov na poistné musí každý platiteľ platiť každý mesiac v určených lehotách do zdravotnej poisťovne.
Práve z tohto poistenia sa platí vyšetrenie u lekára, rôzne preventívne prehliadky, v prípade nemoci sa z tohto poistenia prepláca určitá výška sumy predpísaných liekov určených na liečbu, rôzne liečenia, rehabilitačné pobyty, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a podobne.

Pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne (výpočet zdravotného poistenia) môžete použiť nasledujúcu tabuľku:

Sadzby poistného na zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu

  • Platiteľ Sadzba
  • Zamestnanec 4% z VZ
  • Zamestnávateľ 10% z VZ

Minimálny vymeriavací základ je od 1.1.2011 pre zdravotné poistenie zrušený.
Maximálny vymeriavací základ je pre rok 2012 2307,00€.