Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Ročné zúčtovanie poistného do zdravotnej poisťovne

 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je výpočet poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (kalendárny rok) z úhrnu všetkých príjmov poistenca, ktoré v rozhodujúcom období dosiahol.
 
Ročné zúčtovanie poistného u zamestnanca znamená výpočet poistného z úhrnu všetkých jeho príjmov, ktoré mu v rozhodujúcom období vyplatil jeho zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia, ak ich mal viac. Ak úhrn príjmov zamestnanca od viacerých zamestnávateľov presiahol za rok maximálnu hranicu vymeriavacieho základu, preddavky zaplatené navyše môžu byť tak zamestnancovi, ako aj jeho zamestnávateľovi (zamestnávateľom), po vykonaní a podaní ročného zúčtovania, vrátené.
 
Novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. 5. 2011  sa mení spôsob vykonávania ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Podľa tejto novely ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za poistencov a platiteľov poistného vykonáva v roku 2012 prvýkrát zdravotná poisťovňa (Union, Dôvera, VšZP).
 
Zamestnávateľ je povinný do 28.2.2012 predložiť výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely Ročného zúčtovania (RZ). Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ do 30.9.2012. Informáciu oznámi výkazom nedoplatkov alebo oznámením. 
 
V zmysle §19 ods. 17 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení: „Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 Eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.“ 
 


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.