Vypracovanie daňového priznania FO

 1. Domov
 2. /
 3. Spracovanie účtovníctva
 4. /
 5. Daňové priznanie
 6. /
 7. Vypracovanie daňového priznania...

Potrebujete vyplniť Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2013?

Vypracujeme daňové priznanie za vás už od 15 Eur a ušetríme vám čas, ktorý by ste venovali správnemu vyplneniu daňového priznania. Zbavte sa starostí zo spoznávania stále meniacej sa legislatívy a poskytneme vám daňové poradenstvo podľa vášho požiadania. 

Podľa aktuálnej legislatívy za rok 2013 platí, že daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ak dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy, ktorá zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima (platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia). Daňové priznanie je potrebné podať do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roku) 

Ak ste za rok 2013 dosiahli zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti menšie ako 1867,97 Eur, nie ste povinný daňové priznanie podať. Ak to však urobíte máte nárok na vrátenie dane, ktorá vám bola zrazená z vašej mzdy. 

Výber z poskytovaných služieb:

 • Zamestnanec – Vypracovanie daňového priznania typu A
 • Živnostník – Vypracovanie daňového priznania typu B
 • Súbeh: Zamestnanec a Živnostník – Spracovanie daňového priznania typu B.
 • Súbeh: Príjem z prenájmu a zamestnanec – Vyplnenie daňového priznania typu B.

Poskytnutie služby vyplnenia daňového priznania je limitované. Kontaktujte nás a budeme vás informovať obratom o termíne plnenia služby.